הזמנת מקרן\מחשבים ניידים

הזמנת מקרן\מחשבים ניידים

*   יש להזמין לפחות 48 שעות לפני המועד המבוקש. 

ניתן להזמין מחשבים מעגלת הניידים רק לבניין ד